HIVE源码学习--实现自定义的UDF,UDAF,UDTF

Posted by 甘家城 on 2000-05-07 Viewed times

前言

hive里有三种可以自定义实现的函数,

自定义函数包括三种 UDF、UDAF、UDTF

  • UDF(User-Defined-Function) 一进一出 ,既一行进一行出
  • UDAF(User- Defined Aggregation Funcation) 聚集函数,多进一出(多行进一行出)。Count/max/min
  • UDTF(User-Defined Table-Generating Functions)一进多出,如 explore()